Uskladnění pneumatik


Nabízíme službu uskladnění pneumatik. Je určena pro zákazníky, kteří si u nás pro nadcházející sezónu zakoupí nové pneumatiky a zároveň jim provedeme servisní službu.

V době, kdy se o tyto pneumatiky staráme, je zkontrolujeme (technický stav, umytí) a připravíme pro nadcházející období.

Odpadnou vám starosti, kam a jak tyto pneumatiky doma uskladnit. Před příchodem sezóny, pro kterou jsou určeny, vám po dohodě provedeme zpětnou montáž na váš vůz.

Cena je od 500 Kč (bez DPH).

Pneumatiky skladujeme

  • v suchém prostředí, ve kterém se současně nevyskytují chemikálie, které mohou nepříznivě ovlivnit směs pneumatiky
  • tmavých skladovacích prostorech, které je chrání před působením slunečního svitu
  • v dobře větranéchladnější místnosti
  • ve správné poloze, což zabraňuje jejich deformaci
  • při doporučeném nahuštění 100 kPa (nikdy neskladujeme při plném tlaku)
  • pneumatiky bez disku (ráfku) skladujeme v jiné poloze než pneumatiky s diskem

Podmínky pro skladování pneumatik upravuje norma ISO 2230. Nesprávné skladování může vést ke zkrácení životnosti nebo ke změně specifických vlastností pneumatiky.

Naopak pneumatiky skladované v souladu s normou ISO 2230 vykazují nezměněné vlastnosti a jízdní schopnosti po dobu několika let.


Profesionální servis

Moderní vybavení

Zapůjčení náhradního vozu

16 let zkušeností