Autopůjčovna


Nejen po dobu opravy vašeho vozu vám rádi zapůjčíme automobil z naší autopůjčovny.

K dispozici máme pouze kvalitní a prověřené vozy, které splňují vaše nejvyšší nároky.

Garantujeme délku zápůjčky po dobu opravy u našich smluvních servisů a riziko krácení dnů zápůjčky bereme na sebe.

Jste-li poškozeným v důsledku dopravní nehody a uplatňujete nárok na pojistné plnění, máte v případě vzniku odpovědnosti za škodu nárok na náhradu skutečné škody (v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku) a využití služeb autopůjčovny-lbc zdarma.

Za skutečnou škodu se považují také vyšší náklady, které jste jako poškozený nucen vynaložit na provoz vypůjčeného vozidla (ve srovnání s náklady, které byste jinak vynaložil na provoz svého vozidla, které jste však po určitou dobu nemohl použít v důsledku jeho poškození).

Náklady na provoz vlastního vozidla jsou označovány jako pevné náklady a jsou odečítány od ceny půjčovného. K dnešnímu dni jsou tyto náklady 5 – 10 Kč/km.


Profesionální servis

Moderní vybavení

Zapůjčení náhradního vozu

16 let zkušeností